Cathair na Réalta (City of Stars) – Chris and Dave

Cathair na Realta (City of Stars) – o La La Land! Nollaig shona 🙂

Cathair na Realta,
Bhfuil sibh ag lonnru direach dom?
Cathair na realta,
Is mor an meid anois, nach fheicim,

Nil fhios agam,
Thug me faoi deara an chead uair a thog me do lamh,
Anois, ta beocht inar mbringloidi, ag coladh go samh

Cathair na Realta
An t-aon rud ata de dhith.
I measc na sluaite,
Na bialanna, ag caint trid an mbus deataigh.

Se an ghra,
Is muid uilig sa toir ar ghra, o duine cinnt.
an deis, an spreach, mo chuisle, s’ mo laoch,

An Cuma sin i do shuil
An speir ag lasadh
An domhan ag oscailt duinn a ghragheal,
An fuaim a thugann suaimhneas,
Nach mbeidh muid go brea

Is Cuma mura bhfuil fhios,
Cen ait a theis,
‘Se e an ghra ata ag teastail,
A rat tat tat ar mo chroi,
An bhfanfaidh se liom

Cathair na Realta,
Bhfuil sibh ag lonnru direach dom?
Cathair na Realta,
An bhfanfaidh siad liom…

Chris and Dave Bíodh agat Nollaig mhaith faoi shéan

A little rendition of Have yourself a merry little Christmas as gaeilge. Nollaig shona 🙂
Channel: Chris and Dave
Published: 2016-12-23 00:19:54
Duration: 4M14S
Views: 665
Likes: 16
Favorites: 0

Piano Man – as Gaeilge (Fear an Phianó)

Piano Man – as Gaeilge (Fear an Phiano)

Ta se thart ar a naoi ar an Satharn
Gnath dhream ag teacht isteach,
Ta seanfhear suite in aice liom,
Ag titim i ngra lena dheoch.

D’iarr se orm sean phort a chasadh do
Ni raibh fhios aige cen tiuin a bhi air,
Ach ceann bronach a bhi, lan le gra is le bri,
Ta se caillte anois aige faraor.

Oh la la la….

Cas amhran duinn fear an phiano
Cas amhran duinn anocht.
Ta fonn deas alainn uainn uilig,
Is’ tu ag griosu mo chuid samhlaiocht.

Faighim deoch saor in aisce o chara liom
Sean Og ata taobh thiar den bhear,
Ta se lan leis an gcraic, gus’ ag caitheamh tobac,
Ach b’fhearr leis bheith ait eigean nios fearr.

“Taim craite ag an saol crua seo”
Agus cailleann se misneach gus’ spraoi,
“Taim cinnte go bhfeadfainn bheith i mo realta scannain
Ach me san ait seo, in isle bri.”

Oh la la la …

Anois Paul is fear gairmiuil, saibhir e,
Gan chlann, gan bhean is’ gan ghra,
Ta se ag labhairt le Daithi, ata in sclabhai,
Don airm agus beidh se go brach.

Ta cailin og ag cleachtadh a chuid cliusaiocht
Ag roinnt deoch uaigneach le fir Ghno,
Agus slabhran anois ag teacht orthu aris
Is iad gan mothu gan gra ach fos beo

Curfa

Bionn slua deas ann ar an Satharn
Tugann an bainisteoir aitheantas dom,
Mar ta daoine anois, uilig ag eisteacht
Leis an gceol, ag roinnt oiche mhall liom.

Gus’ fuaim briomhar ag teacht on staitse seo
Boladh beorach ag teacht on maidhc.
Ta na leaids ag an mbear ag ol leis an seanfhear
Ag ra “ceard ata ar siuil agat a phleaic!”

Oh la la la….
Curfa

Channel: Chris and Dave
Published: 2016-05-06 23:58:53
Duration: 5M21S
Views: 4565
Likes: 124
Favorites: 0

Jason Mraz – I wont give up ‘as Gaeilge’ by Chris and Dave — Ní Ghéillfidh Mé [Watch in HD]

Nuair a fheicim do shuile,
Cosuil le realt na speire
No ailleacht na greine,
Is geal iad le do ghra

Is muid ag seasamh anseo
An obair crua deanta
Ionas go mbeidh muid le cheile.
Ta rud amhain agam le ra.

Ni gheillfidh me, ionga no orlach,
Fiu nuair ata daoine cainteach,
Seasfimid ar bhfod, le gra agus le misneach,
Ag brath ar a cheile.

Ag lorg spas chun smaoineadh
Faoin mbaid ata le stiuradh
Ta rudai fos le feabhsu
Is fada an turas os ar gcomhair

Ach donn na realta uilig, go mall,
Titeann siad sios, ag buaileadh an talamh,
Ta neart fos ann go gcaithfimid foghlaim
Ach beidh muid le cheile
No ni gheillfidh me,

Nilim chun a bheith an te a dheanann se
Ta fhios agam nach mbeidh muid reidh chun scaoileadh le, gra mor mar seo
Na difriochtai idir an mbeirt againn, sin an chaoi is fearr
Chun gaol nios cumhachtai a dheanamh
Ach is tu mo chara fiu muid ag an deireadh
Is me ag brath ort, nil anois ach an peire,
An bheirt againn, nil einne linn, gus’ ceard ata I ndan duinn,
Bhi muid saite, san am am ata caite, an meid a bhi raite , ach nior gheilleamar,

Ni gheillfidh me, ionga no orlach,
Fiu nuair ata daoine cainteach,
Seasfimid ar bhfod, le ghra is le misneach,
Ag brath ar a cheile.
Ag brath ar a cheile.

Ni gheillfidh me, ionga no orlach,
Ta neart le foghlaim, ach fos ta se fiuntach
Eiriodh linn, fhad is ata muid dearfach
Ag seasamh le cheile

Ni gheillfidh me, ionga no orlach,
Fiu nuair ata daoine cainteach,
Seasfimid ar bhfod, le ghra is misneach,
Ag brath ar a cheile.

Channel: Chris and Dave
Published: 2015-05-29 16:35:26
Duration: 4M58S
Views: 4825
Likes: 88
Favorites: 0

Thinking Out Loud as Gaeilge – Chris and Dave

Nuair nach bhfuil do chosa mar a bhiodh said
‘Gus muid craite, liath agus sean
An gcuimhneoidh do chroi an blas ar mo ghra
An mbeidh tu fos togtha liom
Beidh me i ngra leat

Go dti go bhfuil muidne seachto tri
Titfidh mo chroi direach mar a bhi se inar bhfichidi
Is me ag smaoineadh faoin chaoi

A thiteann daoine i ngra i mbealai eagsula
Direach ag togail do lamh
Titim i ngra leat gach uile la,
Ag insint duit anois Cen fath

A stoirin
Tabhair domsa do laimhe gramhar,
Fanacht lioma faoi soilse na milte realt
tu nios congarai do mo chroi
Ag smaoineamh os ard

Thit muid i ngra direac anseo

Le mo ghruaig beagnach imithe chomh maith le mo chuimhni
Ni chuimhneoidh na sluaite m’ainm
Nuair nach seinm na teada mar an gceanna
Mmmm, nach mbeidh tu fos i ngra liom

Ta fhios agam nach bhfasaigh d’anam sean, is gra buan i
Ta do mhionghaire i gconai i m’aigne, gus’ mo chuimhni
is me ag smaoineadh foin chaoi

A thiteann daoine i ngra i mbealai eagsula
Direach ag togail do lamh
Titim i ngra leat gach uile la,
Ag insint duit anois Cen fath

A stoirin
Tabhair domsa do laimhe gramhar,
Fanacht lioma faoi soilse na milte realt
tu nios congarai do mo chroi
Ag smaoineamh os ard

Thit muid I ngra direach anseo

A stoirin
Tabhair domsa do laimhe gramhar,
Fanacht lioma faoi soilse na milte realt
tu nios congarai do mo chroi
Ag smaoineamh os ard

Thit muid I ngra direach anseo

Thit muid I ngra direach anseo

Thit muid I ngra direach anseo

Channel: Chris and Dave
Published: 2015-03-08 21:25:48
Duration: 4M22S
Views: 52941
Likes: 549
Favorites: 0

Chris Dave and Friends – Del Monte Speakeasy (1/10)

Tony Williams – Fred
Slum Village – Conant Gardens

11-1-11

Live at the Del Monte Speakeasy

Chris Dave
Pino Palladino
Tim Stewart
Mark De Clive Lowe
Kamasi Washington

Channel: drumsurf7
Published: 2011-11-02 17:13:27
Duration: 7M11S
Views: 38898
Likes: 254
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *